Learning style based blended learning in higher education
Thạc sĩ kinh tế nỗ lực giúp trẻ em thoát khỏi nạn buôn người

Thạc sĩ kinh tế nỗ lực giúp trẻ em thoát khỏi nạn buôn người

Sau khi tốt nghiệp ĐH Harvard, ĐH California và làm việc tại Mỹ, thạc sĩ kinh tế Diệp Vương chuyển sang hoạt động xã hội, giúp đỡ trẻ em gái, phụ nữ bị rơi vào nạn mua bán người.

2016-08-02 00:00:00