Learning style based blended learning in higher education
  • z
  • z

MÔ HÌNH B_LEARNING TRONG DẠY HỌC

Phát triển năng lực cho học sinh, sinh viên

TYPICAL ACTIVITY

Why do you pick us

  • Phương pháp dạy học hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy hoc.
  • Dạy học theo hướng phát triển tư duy cho người học.
  • Có thể học mọi lúc, mọi nơi nếu cầm trong tay một chiếc điện thoại, máy vi tính và có internet.
  • Nguyễn Văn Anh

    Nguyễn Văn Anh

    "Học tập hệ thống blearnig tôi thấy được sự hiện đại của một hệ thống dạy học kiểu mới, mang lại sự thoả mái thời gian cho người học ."

Tin tức giáo dục

Thạc sĩ kinh tế nỗ lực giúp trẻ em thoát khỏi nạn buôn người

Sau khi tốt nghiệp ĐH Harvard, ĐH California và làm việc tại Mỹ, thạc sĩ kinh tế Diệp Vương chuyển sang hoạt động xã hội, giúp đỡ trẻ em gái, phụ nữ bị rơi vào nạn mua bán người.

2016-08-02 00:00:00

Học trên hệ thống

What is Blended Learning?

Learning with blearning system.

2016-11-16 23:35:11